Articole

Dumnezeu este cu tine, este cu mine, este cu noi și ASTĂZI!

Aprilie 20, 2020
20 Apr 2020

Matei 1

O „întâmplare” fericită face ca, imediat după amintirea morții și învierii Domnului, să avem programat citirea textului care redă fog-524071venirea în lumea de jos a Domnului Isus…
Amintindu-ne că El a renunțat, de dragul nostru, la cele mai multe dintre atributele Sale divine, pentru a îmbrăca haina de rob (om), ascultător până la moarte – și încă moarte de cruce. Să reținem din lectura de azi partea a doua a versetului 23: „și-I vor pune numele Emanuel”, care, tălmăcit, înseamnă: „Dumnezeu este cu noi”.
Această „tălmăcire” mă rog să o așeze Duhul Domnului și azi în fiecare inimă și minte!
Da, Dumnezeu este cu tine, este cu mine, este cu noi și ASTĂZI!
Cu bucurie, deci, să trăim și azi în așa fel încât să nu-L întristăm pe Domnul nostru. În același timp să îndrăznim să venim la El cu toate problemele noastre.
El poate și vrea să îngrijească de fiecare dintre noi! Cu Doamne ajută, o nouă zi, o nouă săptămână!

I. B.

Hristos a înviat!

Aprilie 19, 2020
19 Apr 2020

urare de Paste 2020 Badelita Ioan

Cantată de Paști: Corul Bisericii „Filadelfia” Suceava

Aprilie 18, 2020
18 Apr 2020
YouTube Preview Image

Nu noi l-am căutat pe Domnul, El ne-a găsit și ne-a mântuit

Aprilie 18, 2020
18 Apr 2020

Isaia 65; Matei 27.
Isaia 65:1b, 2:
Am zis: ‘Iată-Mă, iată-Mă!’ către un neam care nu chema Numele Meu. 
Mi-am întins mâinile toată ziua spre un popor răzvrătit, care umblă pe o cale rea, în voia gândurilor lui…

Da, sunt atât de adevărate și pentru noi aceste cuvinte!
Nu noi l-am căutat pe Domnul, nu noi am căutat mântuirea, noi rătăceam cu toții ca niște oi fără păstor…
Domnul ne-a căutat, Domnul ne-a găsit și ne-a mântuit, inițiativa a fost a Lui…
Iată un motiv suplimentar ca și astăzi, să înălțăm numele Domnului și Mântuitorului nostru!
Vă îndemn să o facem cu cei din casele noastre, cu bucurie, smerenie și reverență!

I.B.

Să fim atenți la ispita, care ne încearcă nu de puține ori, să ne comparăm cu alții

Aprilie 17, 2020
17 Apr 2020

Isaia 64; Matei 26

Cu dorința de a lăsa în continuare Duhul Sfânt să fie în cercetarea vieților noastre, vă chem azi, pornind de la afirmația lui Petru din versetul 33: „Chiar dacă toți ar găsi în Tine o pricină de poticnire, eu niciodată nu voi găsi în Tine o pricină de poticnire” să fim atenți la ispita, care ne încearcă nu de puține ori, să ne comparăm cu alții și să gândim ceva de felul acesta: „eu niciodată nu aș cădea în domeniul acesta” sau „eu sunt mai bun decât aceștia”, deci merit să fiu tratat diferit de către Dumnezeu…
Mai mult ca oricând, azi e cazul să ne amintim că nici unul dintre noi nu are merite pentru a fi mântuit, ci fiecare am beneficiat de dragostea desăvârșita a Tatălui, care a acceptat să-și jertfească Fiul pentru noi.
De asemenea, să nu uităm că stăm în picioare pentru că ne ține Tatăl, nu pentru că suntem mai speciali prin noi înșine, comparativ cu cei a căror genunchi poate au obosit…
De aceea, vă chem la rugăciune de recunoștință față de Domnul nostru și la smerenie pentru drumul care-l mai avem de parcurs, cerând ajutor și putere de la El.
Poate nu ne-ar strica să facem din Isaia 64:8,9 și rugăciunea noastră:

Doamne, Tu ești Tatăl nostru; noi suntem lutul și Tu, olarul, care ne-ai întocmit: suntem cu toții lucrarea mâinilor Tale.
Nu Te mânia prea mult, Doamne, și nu-Ți aduce aminte în veci de nelegiuire! Privește dar spre noi, căci toți suntem poporul Tău!
Amin!

Pastor Ioan Bădeliță

Domnul stabilește oportunitățile… noi doar trecem testul sau nu…

Aprilie 16, 2020
16 Apr 2020

Isaia 63; Matei 25

„Voi vesti îndurările Domnului, faptele Lui minunate, după tot ce a făcut Domnul pentru noi!” (Is. 63:7a).

Încerc să derulez, în mintea mea, traseul vieții de până acum…
Am avut parte de atâta îndurare din partea Domnului, atâtea fapte minunate a făcut Dumnezeu pentru mine!
Și eu…
Am vorbit despre ele?
Așa de puțin…
De multe ori mi-am construit scuza că voi fi înțeles greșit… ca și cum aș fi vorbit despre mine, nu despre El…
Am greșit și îmi pare rău…
Îmi cer iertare, Doamne…
Dacă ești și tu, fratele meu sau sora mea, în aceeași situație, hai ca pocăindu-ne, să ne angajăm „să vestim îndurările Domnului și tot ce a făcut Domnul pentru noi”, spre slava Domnului, în zilele pe care El ni le va dărui.
Eu vreau să o fac!

Matei 25:40
„Adevărat vă spun că, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnați frați ai Mei, Mie Mi le-ați făcut.”

Hai să fim mai atenți cu ce se petrece în jurul nostru.
S-ar putea să fim prea preocupați de noi, de probleme noastre, cufundați în gândurile noastre și să nu-L observăm pe Isus…
S-ar putea să ni se pară prea tânăr și bun de muncă sau prea bătrân să mai umbrească pământul…
S-ar putea să nu ne placă cum ni se adresează sau când ni se adresează….
Nu noi stabilim când El are „nevoie de noi”.
El stabilește oportunitățile… noi doar trecem testul sau nu…
Doamne, deschide-mi ochii să te văd și să nu trec indiferent pe lângă Tine…

I. B.

Să ne asigurăm că, oricând va fi revenirea Domnului, noi suntem gata

Aprilie 15, 2020
15 Apr 2020

Isaia 62, Matei 24

Aș dori să avem în vedere astăzi, într-un mod stăruitor, câteva afirmații din lectura biblică a zilei:

Isaia 62:11b: Iată, Mântuitorul tău vine; iată, plata este cu El și răsplătirile merg înaintea Lui.”

și Matei 24:42, 44: „Vegheați dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. De aceea, și voi fiți gata; căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți.”

Suntem atenționați din nou cu privire la revenirea Domnului nostru Isus Hristos și cu privire la posibilitatea ca acest eveniment să ne găsească nepregătiți. Iată de ce cred că fiecare dintre noi trebuie să ne asigurăm că, oricând va fi acest eveniment, noi suntem gata. Conform cu ceea ce spune Domnul Isus în acest capitol, „gata” nu presupune a fi desăvârșiți, fără păcat, stare care ar fi imposibilă, ci presupune credincioșie în lucrarea pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o fiecăruia și presupune, în același timp, trăirea ca mod de viață, separați de păcat (să nu „mănânce și să bea cu bețivii”).

Mai avem timp, dragii mei, să vedem în ce măsură facem ceea ce ne-a încredințat Dumnezeu să facem și mai este timp, dacă e cazul, să părăsim modul lumesc de viață, alegând trăirea în curăție.

Să ne ajute Dumnezeu pe fiecare dintre noi!

Ionică Bădeliță

Să ne asemănăm cu Domnul Isus în privința principiilor de viață

Aprilie 14, 2020
14 Apr 2020

Isaia 61, Matei 23

Deși Isaia 61 vorbește în mod explicit despre lucrarea Domnului Isus ca Mesia, eu vă rog să avem în vedere porunca Domnului Isus și a apostolului Pavel de a ne asemăna cu El în privința principiilor de viață. De aceea, vă chem să privim din perspectiva aceasta, în mod special spre primele trei versete, și să ne întrebăm dacă nu cumva Duhul lui Dumnezeu, care este în noi, dorește ca și noi să fim aducători de vești bune pentru cei nenorociți, să fim leac alinător pentru cei cu inima zdrobită, să fim propovăduitorii izbăvirii prin jertfa Domnului Isus.

Suntem încă în anul de îndurare al Domnului. Haideți să ne lăsăm călăuziți de Duhul lui Dumnezeu și să fim de folos celor din jurul nostru!

Cât privește capitolul 23 din Matei, vă rog, frați și surori, haideți să-l recitim având în vedere că aceste mustrări pot fi chiar pentru fiecare dintre noi.

Știu că suntem ispitiți să considerăm că destinatarii sunt alții, și în special, nu-i așa, cei din ierarhia bisericească – pastori, prezbiteri, diaconi, predicatori. Da, e adevărat. Mustrările sunt în primul rând pentru mine, dar te rog să te gândești că sunt și pentru tine.

Mai recitește o dată capitolul.

Cu dragoste în Hristos,

Ionică Bădeliță

Să nu fim frustrați dacă Domnul va lucra după orarul Lui, lăsând ca lucrurile să se petreacă „la vremea lor”

Aprilie 13, 2020
13 Apr 2020

Dumnezeu are planurile Lui cu privire la prezent și la viitor.
De multe ori ne dorim să grăbim sau, din contră, să întârziem, derularea sau finalizarea anumitor evenimente sau etape din existența noastră.
Nu de puține ori, trăim frustrări că nu se „întâmplă” așa cum consideram că este bine…
Iată de ce cred că partea finală a versetului 22 din Isaia 60 ne poate fi util pentru astăzi și nu numai:
„Eu, Domnul, voi grăbi aceste lucruri, la vremea lor”.

Dragilor, chiar dacă Dumnezeu poate schimba starea de lucruri într-o clipă, să nu uităm că Dumnezeu are un orar a Lui.
Toate evenimentele au o vreme a lor stabilită de Dumnezeu și, de regulă, această vreme va fi respectată.
Nu-i greșit să cerem de la Dumnezeu o anumită desfășurare a evenimentelor, și Domnul Isus a cerut în grădina Ghetsimani, dar să nu fim frustrați dacă Domnul va lucra după orarul Lui, lăsând ca lucrurile să se petreacă „la vremea lor”.

Din Matei 22 vă invit să medităm la fiecare pildă și învățătură dată de Domnul Isus în acest capitol.
Cred că Duhul Sfânt ne va călăuzi să facem aplicații folositoare pentru noi și casele noastre.

Vă atrag atenția însă la un aspect întâlnit des în acest capitol:
Diferite persoane, părând foarte spirituale și doritoare de a afla răspunsuri, chipurile, la întrebări profunde, doreau de fapt să-L prindă pe Isus cu vorba și să-L ispitească…
Am putea și noi să fim călăuziți de același duh?
Eu zic că da…
Atunci când suntem interesați să filozofăm, atunci când căutăm răspunsuri savante la întrebări la care Dumnezeu a ales să nu răspundă, atunci când despicăm „firul în patru” ca să arătăm cât de deștepți suntem, atunci când suntem interesați mai mult de ceea ce Pavel spunea că „la mintea omului nu s-a suit” decât la viața de aici…
Problema lor, care poate fi și a noastră, era că ei nu doreau răspunsuri pentru a trăi o viață de ascultare, ci pentru a se îndreptăți…!
Dragilor, nu de răspunsuri la întrebări sofisticate avem noi nevoie ci DE O RELAȚIE PERSONALĂ CU DOMNUL ISUS ȘI DE O VIAȚĂ DE ASCULTARE în raport cu revelația primită deja!

Mă rog ca Dumnezeu să ne dăruiască ajutorul Lui și în ziua de azi!

I. B.

Mesia ca Rob care suferă și a Cărui moarte aduce salvare

Aprilie 12, 2020
12 Apr 2020

Pace și bucurie tuturor!

Mi-au plăcut două aplicații, din Matei 21, pe care le redau:

Pentru mulțimi (la fel ca pentru ucenici) Mesia nu putea veni decât ca Rege cuceritor și ei nu puteau concepe că motivul real al venirii Lui era altul: Mesia va veni ca Robul care suferă și a cărui moarte aduce salvare. Ca rezultat, mulți au ajuns să-L respingă și au rămas în afara Împărăției. Creștinii se gândesc la Isus conform categoriilor logice dorite de ei: un Isus prieten și ajutor, dar uitând să I se închine ca Celui ce este Salvator și Domn al tuturor.

Când o biserică există pentru confortul membrilor, nu pentru chemarea lor la slujire, pentru a sublinia doar harul, dar niciodată judecata, ea devine o ascunzătoare a tâlharilor, nu o casă a lui Dumnezeu. De asemenea, aceasta abandonează prezentarea fidelă a Scripturii, care abordează regulat ambele teme, harul și judecata.

Pastor Nicu Pauliuc