Articole

Să nu ne amăgim cu privilegiile pe care le avem

Aprilie 12, 2020
12 Apr 2020

Isaia 59; Matei 21

Astăzi fiind duminica și ținând seama de conținutul celor două capitole, vă chem să alocăm mai mult timp meditării la cuvintele citite, motiv pentru care nu specific niciun verset anume.

Să ne amintim că zidul dintre noi și Dumnezeu a fost dat la o parte de jertfa Domnului Isus, dar să nu uităm că orice păcat neiertat face să apară din nou acel zid între noi și Dumnezeu. Isaia 59 ne cheamă la mărturisirea păcatelor și la părăsirea lor, iar Sângele Domnului Isus Hristos ne asigură iertarea, celor care ne pocăim de păcatele noastre.

Cred că Domnul Isus așteaptă și astăzi să audă din partea noastră expresia „Osana!” (Salvează-ne, te rugăm!). De asemenea, cred că așteaptă mai multă statornicie în viața de credință decât a acelor din vremea intrării în Ierusalim. Nu astăzi „Osana!” și mâine „La moarte cu El!” E bine să reținem că ascultarea nu se dovedește prin vorbe („Mă duc!”, dar nu s-a dus), ci se dovedește prin fapte.

Și e de mare folos, cred, să înțelegem că dacă „via” a fost luată de la poporul evreu și dată nouă, cu atât mai mult va fi luată de la noi dacă vom avea o atitudine ca a lor. Să nu ne amăgim cu privilegiile pe care le avem, că facem parte din Biserica Domnului Hristos. Rămânerea sub autoritatea Lui și întorcând spre El roade vrednice de pocăință, vom avea parte de binecuvântările Lui alături de toți cei credincioși. Iar binecuvântările înseamnă viața veșnică.

Doamne ajută!

Pastor Ioan Bădeliță

Vă încurajez să vorbiți și să cântați despre CALVARUL Domnului. Stabiliți o zi de post a familiei.

Aprilie 11, 2020
11 Apr 2020

Isaia 58:6, 7, 8, 9
Iată postul plăcut Mie: dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug
împarte-ți pâinea cu cel flămând și adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost; dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău!
Atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede…
Atunci tu vei chema, și Domnul va răspunde…

Intrăm într-o perioadă specială, când ne amintim de suferințele Domnului Isus.
Vă chem ca, în mod mai deosebit de ceilalți ani, în anul acesta, când suntem nevoiți să stăm mai mult în casă, să ne facem timp să citim împreună cu familia, începând de duminică, pe lângă lectura din agendă și câte un capitol din Evanghelia după Matei de la capitolul 21 până la capitolul 28.
Vă încurajez să vorbiți și să cântați despre CALVARUL Domnului.

În același timp, vă rog să încercați să stabiliți o zi de post a familiei, când să discutați despre ceea ce presupune adevăratul post.
Sunt practici uitate și trecute cu vederea care, cred eu, ar trebui activate de fiecare dintre noi…

Pe de altă parte, privind în Isaia 58, cred că e binevenit un timp de cercetare lăuntrică cu privire la modul cum așteaptă Mântuitorul nostru să dovedim dragostea noastră față de El…
Suntem iubitori de Dumnezeu în măsura în care suntem iubitori de semeni, iar iubirea de semeni se dovedește prin ceea ce facem pentru ei în fiecare zi.
Să ne ajute Dumnezeu să întoarcem spre semenii noștri ceva din dragostea pe care Domnul și-o arată față de noi, în fiecare zi.
Fiți binecuvântați de Domnul!

I. B.

Lăsați judecățile, soluțiile pentru cei de afară, haideți să ne uităm în viețile noastre…

Aprilie 10, 2020
10 Apr 2020

Isaia 57:15
Căci așa vorbește Cel Preaînalt, a cărui locuință este veșnică și al cărui Nume este sfânt: „Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite.

Cine dintre noi nu are nevoie de înviorare și îmbărbătare din partea Domnului?
Avem parte de ele în vremurile acestea?
Poate da, poate nu…
Ce-i de făcut? Să strigăm la Dumnezeu să ni le dea…?
Nu! Ci să ne întoarcem spre Dumnezeu cu smerenie reală și cu lepădare de sine (cu inima zdrobită) și atunci vom avea parte de ele.
E angajamentul pe care și l-a luat Stăpânul Universului!
Cred, frații mei, că în fiecare dintre noi e așa mult orgoliu, așa multă falsă smerenie, așa multă ipocrizie…
Vă chem la sinceritate, la pocăință adevărată, la recunoașterea faptului că avem nevoie de un punct zero, că nu se mai poate așa, că într-adevăr dacă judecata începe cu cei din casa lui Dumnezeu și pocăința ar trebui să înceapă de aici…
Mai citesc și eu opinii în zilele acestea și văd că toți avem soluții, toți știm vinovații și, desigur, totdeauna vina e în altă parte…
Lăsați judecățile, soluțiile pentru cei de afară, haideți să ne uităm în viețile noastre, la familiile noastre, la bisericile noastre și să dovedim că înțelegem chemarea lui Dumnezeu la pocăință!
E un mare HAR că putem avea parte de o astfel de cercetare înainte de a fi prea târziu, înainte de venirea Domnului…
Sper să nu fie în zadar și acest mod prin care Dumnezeu ne cheamă la pocăință!
Se va vedea atunci când vom intra din nou „în normal” cât am înțeles din mesajul lui Dumnezeu.
Eu vreau să încerc să-l înțeleg! …tu?

P.S. Pentru cei îndurerați de plecarea în veșnicie a cuiva drag:
Vă rog luați în calcul varianta traducerii versetului 1 din cap 57, ultima parte care spune așa: „înaintea nenorocirii este luat cel neprihănit”.
Pacea Domnului Isus să ne însoțească pe toți!

I. B.

Așteptăm mântuirea de covid, în regulă, dar suntem cu adevărat conștienți că se apropie mântuirea finală?

Aprilie 9, 2020
09 Apr 2020

Isaia 56:1
Așa vorbește Domnul: „Păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea Mea este aproape să vină și neprihănirea Mea este aproape să se arate.

Care este perspectiva din care privim viața noastră de aici?
În ultimile săptămâni, îmi dau seama cât de important este lucrul acesta!
Dacă așteptările noastre sunt legate de ACUM și de AICI, atunci vom face, pe de o parte orice pentru a ieși în evidență, acum sau aici, și pe de altă parte, vom fi cuprinși de disperare dacă ni se pare că ne apropiem de finalul călătoriei de aici.
Dacă privim existența noastră din perspectiva veșniciei, ne vom concentra pe a „păzi ce este drept” și a face „ce este bine”, așa cum definește Scriptura „ce este drept” și „ce este bine”, în fiecare zi, pentru că vom fi conștienți că fiecare zi ne apropie mai mult de MÂNTUIRE (salvare, izbăvire).
Eu, tu, din ce perspectivă privesc, privești lucrurile?
Așteptăm mântuirea de covid, în regulă, dar suntem cu adevărat conștienți că se apropie mântuirea finală?
Dacă răspunsul e DA sau e NU o dovedește ceea ce păzim în fiecare zi și ceea ce facem în fiecare zi…
Frații mei,
VA VENI DOMNUL CÂND NICI NU O SĂ ȘTIM!
TE-AI PREGĂTIT CA SĂ ZBORI ÎN VEȘNICII CU DOMNUL SFÂNT?
„Ferice de omul care face lucrul acesta” (Isaia 56:2a).
I. B.

Dacă El a murit din dragoste pentru noi, nu va face ce este mai bine pentru noi în vremurile acestea?!

Aprilie 8, 2020
08 Apr 2020

Isaia 53:4,5
Totuși El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui…
El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre.
Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, și prin rănile Lui suntem tămăduiți.

Este așa de încurajator să ne amintim, în zilele acestea, de dragostea Domnului Isus pentru fiecare dintre noi!
Pentru că, da, doar dragostea L-a determinat să suporte calvarul și să moară în locul nostru!
Am meritat noi, pe când eram așa de păcătoși, această dragoste? Categoric, NU! Și totuși El și-a arătat-o față de fiecare dintre noi.
Dar, frații mei, El nu ne-a iubit doar atunci… El ne iubește și azi!
Și credeți, dragilor, că dacă El a murit din dragoste pentru noi, nu va face ce este mai bine pentru noi în vremurile acestea?!
Așa că, hai să ne eliberăm de frică și de îngrijorare și să spunem sufletului nostru: „Domnul e de partea mea! De cine să-mi fie frică?” și încă „Voi lăuda pe Domnul în orice vreme, lauda Lui va fi întotdeauna în gura mea”!
O zi cu pace de la Domnul doresc fiecăruia!
I. B.

Același Dumnezeu care a fost de partea noastră în trecut promite că este de partea noastră și în prezent!

Aprilie 7, 2020
07 Apr 2020

Isaia 50:7,9
Dar Domnul Dumnezeu M-a ajutat, de aceea nu M-am rușinat…
Iată, Domnul Dumnezeu Mă ajută: cine Mă va osândi?

Chiar dacă, probabil, cuvintele acestea Îl au în vedere pe Domnul Isus (ca multe alte versete din lectura de azi), cred că ele pot să ne fie de un real folos pentru fiecare dintre noi.
Am avut parte de ajutorul lui Dumnezeu în trecut?
Eu da! De multe ori…
Hai să ne amintim de câteva din aceste împrejurări.
Hei, același Dumnezeu care a fost de partea noastră în trecut promite că este de partea noastră și în prezent!
Și El va fi și în viitor!
Să avem încrederea aceasta!

Și un gând pentru cei ce tot mai mult, poate pe drept, se îngrijorează pentru ziua de mâine, gândindu-se „la ce vor mânca și cu ce se vor îmbrăca”.
Frații mei, Dumnezeu care îngrijește de păsări și flori ne spune din nou „voi sunteți mai importanți decât multe vrăbii”.
Să-I auzim glasul și să ne liniștim!
Vor funcționa din nou micile noastre sau mai mari afaceri, Dumnezeu ne va da putere să muncim cu mâinile noastre din nou și… totul va fi bine din nou!
Să nu încetăm însă să rămânem ucenicii Domnului și să dovedim aceasta prin ascultare de Domnul nostru în fiecare dimineață (v.4).
Doamne ajută-ne!
I. B.

ISAIA 49: Asigurare divină pentru orice credincios care îndură vremuri de încercare

Aprilie 6, 2020
06 Apr 2020

Isaia 49:15,16
„Poate o femeie să uite copilul pe care-l alăptează și să n-aibă milă de rodul pântecelui ei? Dar chiar dacă l-ar uita, totuși Eu nu te voi uita cu niciun chip.
Iată că te-am săpat pe mâinile Mele…

Astăzi las ca aceste versete să ne vorbească prin comentariile aflate în Biblia de studiu pentru o viață deplină:

„M-a părăsit Domnul”. Acestea sunt cuvintele Israeliților care au îndurat adversitate și s-au simțit astfel părăsiți și uitați de Dumnezeu. Răspunsul lui Dumnezeu dă asigurare divină pentru orice credincios care îndură vremuri de încercare.

(1) Dragostea Lui pentru noi este mai mare decât afecțiunea naturală a unei mame iubitoare față de copiii ei. Așadar este de necrezut faptul că El ne va uita vreodată pe noi, în special în momentele noastre de disperare și necaz.

(2) Compasiunea Sa pentru noi nu se va stinge niciodată, indiferent e împrejurările vieții. El veghează asupra noastră cu mare afecțiune și iubire iar noi putem să ne odihnim cu convingerea că El nu ne va părăsi niciodată.

(3) Dovada marii iubiri a lui Dumnezeu o constituie faptul că El ne-a săpat pe palmele propriilor Sale mâini, astfel că nu poate niciodată să ne uite. Cicatricile de pe mâinile Sale se află mereu înaintea ochilor Săi ca ceva care-I amintește de marea dragoste pe care El a dovedit-o pentru noi și de dorința de a avea grijă de noi.

Fiți binecuvântați!

I. Bădeliță

Dumnezeu consideră că din cauză că nu am învățat în vremurile trecute, folosește acest mod pentru a ne învăța?

Aprilie 5, 2020
05 Apr 2020

Isaia 48:17, 18
„Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi! 
O, de ai fi luat aminte la poruncile Mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un râu și fericirea ta, ca valurile mării! 

Dragii mei, vă chem să ne punem împreună câteva întrebări:

  • Oare nu cumva am fost ajuns într-o vreme când nu mai știam, în mod real, nu în teorie, ce ne este de folos?

Câți dintre noi chiar acceptăm că dacă avem ce mânca și cu ce ne îmbrăca ne este de ajuns și eram MULȚUMITORI?
Câți dintre noi chiar eram conștienți că dacă am câștiga toată lumea, dar ne-am pierde sufletul, am fi în mare pagubă?

  • Oare nu cumva am fost ajunși în situația când consideram că noi totdeauna avem dreptate și calea pe care mergem e cea bună?

În ce măsură eram gata să ne lăsăm corectați?
În ce măsură, atunci când cineva, căruia îi păsa, ne atrăgea atenția că mergem într-o direcție greșită, îi eram recunoscători?

  • Oare nu cumva Cuvântul Scripturii era bun doar când ne dădea nouă dreptate?

În ce măsură am fost gata, atunci când din lectura Scripturii, descopeream că avem atitudini, săvârșim fapte care nu sunt în conformitate cu poruncile Domnului, am fost gata să ne corectăm?

Și acum, după ce am lăsat ca versetele acestea să ne pună aceste întrebări, mai pun și eu una:

  • OARE NU CUMVA DUMNEZEU CONSIDERĂ CĂ DIN CAUZĂ CĂ NU AM ÎNVĂȚAT ÎN VREMURILE TRECUTE, PENTRU CĂ NE IUBEȘTE ȘI NE DOREȘTE VIAȚA, FOLOSEȘTE ACEST MOD PENTRU A NE ÎNVĂȚA?

Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, să ne dăruiască în vremea aceasta înțelepciunea care vine de sus!
Fiți binecuvântați!

I. B.

I. Bădeliță: Vă chem să ne recunoaștem atitudinile greșite, să ne cerem iertare și să ne schimbăm!

Aprilie 4, 2020
04 Apr 2020

Isaia 47:10
Căci te încredeai în răutatea ta și ziceai: „Nimeni nu mă vede!” Înțelepciunea și știința ta te-au amăgit, de ziceai în inima ta: „Eu și numai eu.”

Vorbeam aseară cu o soră în vârstă din biserică și îmi spunea: „Frate, aceste evenimente sunt pentru a ne vorbi nouă, nu celor care nu cunosc Scriptura.
Noi am coborât ștacheta pocăinței mult prea jos!”
Cred că are multă dreptate…
Iată de ce vă propun, din nou, o analiză personală a vieții și vă chem să începem schimbarea cu noi înșine și cu casele noastre.
Astăzi, cred că Scriptura ne cheamă să ne pocăim de fățărnicie și să înțelegem că noi suntem chemați să trăim pocăința noastră, nu de fața lumii, ci înaintea unui Dumnezeu care ne vede.
Așa că expresia „nimeni nu mă vede” nu ar trebui să aibă loc în mintea noastră, ci dimpotrivă, totdeauna să avem în minte „mă vede Domnul”.
Apoi, astăzi, Scriptura ne cheamă la o smerenie adevărată…
De câte ori nu am căzut în ispita să gândim, chiar dacă nu am rostit, „sunt cineva”, „iată ce am realizat eu”, „fără mine lucrurile ar merge prost” etc.
Iată ce se întâmplă când Dumnezeu ne lasă să ne descurcam singuri…
La ce bun, știința noastră, puterea noastră, grozăvia noastră…?
Cu sinceritate, eu vă chem să ne recunoaștem atitudinile greșite, să ne cerem iertare și să ne schimbăm!
E timpul pocăinței noastre!
Doamne, ajută-mi mie și fraților mei!

I. Bădeliță

Să ne bucurăm că aparținem Domnului!

Aprilie 3, 2020
03 Apr 2020

ISAIA 45
45:5 Eu sunt Domnul, și nu mai este altul; afară de Mine, nu este Dumnezeu. Eu te-am încins înainte ca tu să Mă cunoști,
45:6 ca să se știe, de la răsăritul soarelui până la apusul soarelui, că, afară de Mine nu este Dumnezeu: Eu sunt Domnul, și nu este altul.
45:7 Eu întocmesc lumina și fac întunericul, Eu dau propășirea și aduc restriștea, Eu, Domnul, fac toate aceste lucruri.
45:8 Să picure cerurile de sus și să plouă norii neprihănirea! Să se deschidă pământul, să dea din el mântuirea și să iasă totodată din el izbăvirea! Eu, Domnul, fac aceste lucruri.
45:9 Vai de cine se ceartă cu Făcătorul său! Un ciob dintre cioburile pământului! Oare lutul zice el celui ce-l fățuiește: ‘Ce faci?’ și lucrarea ta zice ea despre tine: ‘El n-are mâini’?

Cred că aceste cuvinte nu mai necesită niciun comentariu.
Vă propun să citim aceste versete de mai multe ori azi și sigur vor fi benefice pentru fiecare dintre noi.
Să avem o zi când să ne bucurăm că aparținem Domnului!

Pastor Ioan Bădeliță