Articole

LECTURA BIBLIEI: Isaia 29

Martie 23, 2020
23 Mar 2020

Isaia 29:13
„Domnul zice: Când se apropie de Mine poporul acesta, Mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de Mine.”

Mă gândeam azi, fraților, în ce măsură Domnul îmi zice mie aceste cuvinte?
Cât formalism și câtă profunzime spirituală este în toată închinarea mea, în toată slujirea mea?

Nu vreți să încercăm fiecare un răspuns pentru noi înșine?
Să medităm și la versetul 15 când dăm răspunsul și să avem în vedere că în fața Domnului totul este gol și descoperit!

Să avem parte de o noapte liniștită și să nu uităm să înălțăm o rugăciune pentru frații noștri, care sunt în focul încercării în clipele acestea: familia Grigoriciuc, familia Șerban din Arad…

Cu pacea Domnului frații mei!

Ioan Bădeliță

Și dacă Domnul e de partea noastră, cine va fi împotriva noastră? COVID-19?

Martie 22, 2020
22 Mar 2020

„Iată, pun ca temelie în Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră de preț, piatră din capul unghiului clădirii, temelie puternică; cel ce o va lua ca sprijin nu se va grăbi să fugă.” Isaia 28:16
1Petru 2:4: „Apropiați-vă de El, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu”
Efeseni 2:20: „piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos”

Nu este minunat să știm că suntem în siguranță, ocrotiți de Domnul Isus?
Capul sus, frații mei!
Avem o speranță care nu ne înșeală!
Hristos este de partea noastră!

Și dacă Domnul e de partea noastră, cine va fi împotriva noastră? COVID-19?

NICIDECUM!
Dumnezeu va fi cu noi și peste noaptea aceasta!
Fiți binecuvântați cu pace!

I. Bădeliță

Lectura Biblică – Isaia 27

Martie 21, 2020
21 Mar 2020

Isaia 27:4,5

„N-am nicio mânie. Dar, dacă voi găsi mărăcini și spini, voi merge la luptă împotriva lor și-i voi arde pe toți, afară numai dacă vor căuta ocrotirea Mea, vor face pace cu Mine, da, vor face pace cu Mine.”

Isaia 59:2
„nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund Fața Lui și-L împiedică să v-asculte!”

Cred că este greșit să vedem în aceste evenimente manifestarea mâniei lui Dumnezeu așa cum înțelegem noi noțiunea de „mânie”…
Dumnezeu nu-și manifestă mânia pentru a-și descărca nervii, tensiunea acumulată, pentru a se satisface pe Sine prin pedeapsa aplicată celor ce I-au greșit… O astfel de abordare e cu totul străină caracterului lui Dumnezeu!

Când Dumnezeu disciplinează are întotdeauna în vedere binele și recuperarea celui disciplinat așa cum se arată clar în Evrei 12: 5-11.
Rămânând la chemarea de ieri, de a privi în noi înșine, vă încurajez azi, frații mei, să ieșim la „curățenia de primăvară”, să smulgem mărăcinii și spinii pe care-i vom descoperi în „grădina” noastră pentru ca să avem parte de ocrotirea lui Dumnezeu.
Smulgerea are de a face cu recunoașterea păcatului, mărturisirea lui înaintea lui Dumnezeu - 1 Ioan 1:8-10 – și decizia de a nu mai permite ca în grădina (viața) noastră să crească astfel de „buruieni”.
O astfel de atitudine dovedește decizia noastră de a face pace cu Dumnezeu, iar pacea cu El va aduce Pacea Adevărată în viețile noastre.
Aceasta va fi cu adevărat minunat pentru fiecare dintre noi!
Iată ce ne spune Domnul nostru:
„Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte” (Ioan 14: 27).
Să ne bucurăm de această promisiune și să nu dorim nimic mai mult decât să avem PACE cu Domnul!
Binecuvântările Domnului să fie peste noi și casele noastre!
I. Bădeliță

Lectura Bibliei – Isaia 26:9

Martie 20, 2020
20 Mar 2020

„Sufletul meu Te dorește noaptea și duhul meu Te caută înăuntrul meu. Căci când se împlinesc judecățile Tale pe pământ, locuitorii lumii învață dreptatea” Isaia 26:9

2 Corinteni 13:5:

„Pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți în credință.

Pe voi înșivă încercați-vă.

Nu recunoașteți voi că Isus Hristos este în voi? Afară numai dacă sunteți lepădați.”

 

Frații mei,

Acum când nu mai suntem „aglomerați” cu activitățile de la biserică, am putea, ar trebui, să folosim timpul pentru introspecție…

De prea multe ori confundam activitatea religioasă cu spiritualitatea înaltă… de prea multe ori activitățile legate de biserică nu ne mai dau răgazul să ne analizăm și să ne cunoaștem pe noi înșine…

Să căutam înăuntrul nostru… Găsim acolo pe Dumnezeul Scripturii DOMNIND?

Recunoaștem pe Domnul Isus în noi, pe tronul vieții noastre?

Dacă da, să ne bucurăm și să continuăm!

Dacă nu, să ne bucurăm că mai avem timp de pocăință și să ne schimbăm atitudinile, preocupările și faptele! Domnul nostru, prin Duhul Lui cel Sfânt, ne va ajuta!

Dacă acest timp ne dă răgazul să ne cercetăm atunci da, putem spune că acest timp este o mare binecuvântare pentru noi!

Cu dragoste în Hristos,

I. Bădeliță

Lectura Bibliei: Diferența dintre fiii luminii și fiii întunericului

Martie 19, 2020
19 Mar 2020

„Proslăviți dar, pe Domnul în locurile unde strălucește lumina, lăudați Numele Domnului Dumnezeului lui Israel…

De la marginile pământului auzim cântând: „Slavă Celui neprihănit!”

Dar eu zic: „Sunt pierdut! Sunt pierdut! Vai de mine!” Isaia 24:15, 16

Fiecare din noi alegem în vremurile acestea fie să înălțăm numele Dumnezeului nostru, alături de toți cei în care strălucește lumina – „voi sunteți lumina lumii” spunea Domnul Isus – cântând și lăudându-L pe El; fie bocind împreună cu cei fără nădejde în corul bocitorilor „sunt pierdut vai de mine!…”

Frații mei, vă chem la cântare, nu la bocet!

Să redescoperim cântările înaintașilor noștri, care în necaz și strâmtorare cântau, să le cântam împreună cu copiii și cu toți ai noștri, în casele noastre, să ne unim în Duhul și să auzim cântarea care răsună pe întreg pământul din inimile tuturor celor credincioși „Slava Celui neprihănit” care ne-a mântuit și care ne va da cu bucurie Împărăția!

Bucuria în Domnul să ne însoțească pe fiecare dintre noi!

FIȚI BINECUVÂNTAȚI!

I. Bădeliță

Vă recomand acest cântec:
YouTube Preview Image

 

Lectura Bibliei după agenda de la Filadelfia

Martie 18, 2020
18 Mar 2020

Frații mei, în perioada aceasta, când nu putem să ne vedem la întâlnirile publice, mă rog să aveți pace, liniște lăuntrică și să trăim în fiecare zi cu încredere deplină că Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor!

Vă sfătuiesc, cât ține de fiecare, să fim gata să îmbărbătăm pe cei descurajați sau care trec prin încercare, prin sfat și rugăciune.
Vă rog în același timp să nu uităm de consolidarea vieții noastre spirituale.
Să citim Scriptura, să folosim agenda și să nu uităm rugăciunea!

Începând de azi voi ține aproape de voi printr-un gând din lectura biblică a Bisericii.

Pentru azi, 18 martie 2020: Isaia 22:11, 12, 13
Deși nu-i rău să avem ceva provizii (exagerările cred că pot arăta lipsa noastră de încredere în Dumnezeu), soluțiile nu sunt în cămară, oricât am depozita acolo.
De asemenea, fatalismul în vremea aceasta: „Să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri”, nu are ce căuta la un copil al lui Dumnezeu…

Ce-i de făcut dar?
Să ne uităm spre „CEL ce a vrut aceste lucruri… să vedem pe CEL ce de mult le-a pregătit”!
Să privim la evenimentele prezente ca fiind o chemare la pocăință din partea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi!
Pacea să fie cu noi cu toți!

Cu prețuire,

Ioan Bădeliță

Martie 14, 2020
14 Mar 2020

WhatsApp Image 2020-03-14 at 18.51.30

Februarie 28, 2020
28 Feb 2020

WhatsApp Image 2020-02-28 at 17.56.29

Februarie 28, 2020
28 Feb 2020

440_1-7.03.20203

Decembrie 24, 2019
24 Dec 2019

program-sarbatori