Articole

Găsim noi o modalitate de a ieși frumos din încurcătură, spălându-ne mâinile…

Mai 16, 2020
16 Mai 2020

Matei 27:24
Când a văzut Pilat că n-ajunge la nimic, ci că se face mai multă zarvă, a luat apă, și-a spălat mâinile înaintea norodului și a zis: „Eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia. Treaba voastră!”

Iată un exemplu de cum NU trebuie ieșit dintr-o situație dificilă!
Și totuși de multe ori suntem ispitiți să procedăm la fel!

De dragul de a nu tulbura apele, renunțăm la dreptate… e preferabil liniștea, nu dreptatea….
Găsim noi o modalitate de a ieși frumos din încurcătură, spălându-ne mâinile, că doar imaginea noastră în fața celor mulți e mai importantă decât adevărul…

Cred că mulți dintre noi am fost ispitiți de aceasta abordare. E corectă?
Eu zic, folosindu-mă și de exemplu din lectura de azi, că NU.

De aceea, vă chem să ne rugăm să fim ajutați de Duhul Sfânt să nu renunțăm la dreptate și adevăr din dorința de a face pe placul celor mai mulți și nici din dorința de a ne păstra o imagine bună!

I.B.

RUGĂCIUNEA și STAREA DE ALERTĂ

Mai 15, 2020
15 Mai 2020

 Matei 26:41
Vegheați și rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită…

De multe ori ne rugăm fie ca Dumnezeu să ne ferească de ispite, fie ca El să ne ajute să biruim ispita.
Fără a spune că e greșit să ne rugăm astfel, iată că Domnul Isus, printre alte învățături din textul citit, ne spune că soluția pentru a nu cădea în ispită este RUGĂCIUNEA și STAREA DE ALERTĂ.

Se pare că atunci când „lăsăm garda jos”, considerând că nu e nici un pericol iminent, și atunci când nu ne mai rugăm suntem în situația cea mai vulnerabilă.

Se pare că prin rugăciune Duhul lui Dumnezeu acționează asupra duhului nostru și apoi împreună măresc capacitatea trupului nostru de a lupta cu ispita.

Atunci când ne credem suficient de puternici pentru a birui ispita este bine să auzim cuvântul Domnului care spune „carnea (trupul) este neputincioasă” și să învățăm din experiența lui Petru care spunea atunci „eu niciodată nu mă voi lepăda de Tine”!
Recunoscând că prin noi înșine nu putem fi biruitori, hai ca într-o atitudine smerită să venim la Domnul Isus în rugăciune, cerând ajutorul și hai să fim în alertă tot timpul fără a considera că „mie nu mi se poate întâmpla să cad”…

I.B.

CREDINCIOȘIA față de El, dovedită prin a face ceea ce trebuie cu ceea ce El ne-a încredințat!

Mai 14, 2020
14 Mai 2020

Matei 25:23
Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău!

Că am primit mai multe sau mai puține responsabilități din partea Stăpânului nu este important.
Ceea ce contează este CREDINCIOȘIA față de El, dovedită prin a face ceea ce trebuie cu ceea ce El ne-a încredințat!
Având în vedere faptul că fiecare am primit de la El talanți, să ne asigurăm că nu îngropăm nimic, ca apoi să căutăm scuze!
Pentru a nu avea surprize neplăcute la FINAL să lucrăm cu talanții Stăpânului ACUM!

I.B.

E bine să trăim fiecare zi conștienți că ea ne aduce mai aproape de… sfârșit!

Mai 13, 2020
13 Mai 2020

Matei 24:13
Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit.

E bine să trăim fiecare zi conștienți că ea ne aduce mai aproape de… sfârșit!

Să ne bucurăm dacă această zi a adăugat plusuri la ducerea mântuirii noastre până la capăt și să intrăm în alertă dacă nu putem contabiliza plusuri…

Să nu uităm: Dumnezeu nu disprețuiește începuturile slabe dar… „mai frumos este sfârșitul unui lucru decât începutul lui”!

Să trăim deci fiecare zi nu privind în urmă, deși poate fi util, nu doar bucurându-ne trăind „clipa”, deși poate fi reconfortant, ci privind spre FINALUL care va stabili destinul nostru veșnic!

Să trăim cu responsabilitate pentru a putea muri frumos!

I. B.

Oare suntem mai aproape de condiția de UCENIC sau de cea de FARISEU?

Mai 12, 2020
12 Mai 2020

Matei 23:5a
Toate faptele lor le fac pentru ca să fie văzuți de oameni. 

Mă gândeam azi, cât de mult am fost și noi prinși, de multe ori fără să ne dăm seama, de tendința de a face reclamă oricărei atitudini pozitive, oricărei fapte bune, oricărei slujiri a lui Dumnezeu și a aproapelui…

Și mă gândeam ce spunea Mântuitorul: „Tatăl tău care vede în ASCUNS, îți va răsplăti…”

Oare suntem mai aproape de condiția de UCENIC sau de cea de FARISEU?

Doamne ajută-ne să dovedim prin viața de zi cu zi că nu suntem „din lume” prin a ne lăsa conduși de aceleași principii ca cei care nu te recunosc ca DOMN!

ȘI ACEASTA SĂ SE VADĂ ÎN PRINCIPIILE DE VIAȚĂ A OMULUI DINLĂUNTRU! (23:24, 25, 26, 28)

I.B.

Să nu agreem mișcările care atât de ușor „aruncă peste bord” rânduiala Scripturii în numele „libertății în Hristos”

Mai 11, 2020
11 Mai 2020

Matei 22:12
„Prietene”, i-a zis el, „cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă?” Omul acela a amuțit.

O remarcă înainte de învățătură:
Se pare că împăratul a pus la dispoziția tuturor, chiar dacă veneau de pe stradă, haine de nuntă.
Singura obligație a invitaților era să intre în camera ospățului pe un traseu stabilit pentru a putea primi haina.

Și acum învățătura:
Este adevărat că mântuirea este un dar, un har, dar aceasta nu înseamnă că o putem obține după bunul plac al fiecăruia dintre noi.
La nivel individual trebuie să acceptăm Calea care este una singură – credința în Domnul Isus – și trebuie să trăim respectând principiile Sfintelor Scripturi – să ne luptăm după rânduieli.

Iată de ce fac apel la fiecare să nu ne lăsăm ispitiți de orice „cale”, de orice inovație care pare interesantă, nici să nu agreem mișcările care atât de ușor „aruncă peste bord” rânduiala Scripturii în numele „libertății în Hristos” care pare atât de atrăgătoare!

Doamne lasă Duhul Tău cel Sfânt peste noi, să ne înțelepțească și să ne călăuzească în aceste vremuri tulburi!

I. B.

Cât efort suntem gata să facem la porunca Domnului Isus?

Mai 10, 2020
10 Mai 2020

Matei 21:6
Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Isus.

Vă propun să meditam azi la câteva atitudini care-i caracterizează pe ucenicii Domnului Isus, amintindu-ne totodată că noi avem onoarea de a fi și ucenici ai Lui:

1. Ucenicii „s-au dus”.
Un ucenic nu e doar un consumator pasiv de învățătură de la mentor, ci este dispus la efort.
Nu știu cât era până la satul dinainte, dar era de mers, și ei au fost gata să facă acest efort…
Câtă energie, cât efort suntem gata să facem la porunca Domnului Isus?

2. „au făcut” 
Nu era tocmai comod să te apuci să dezlegi o măgăriță care nu era a ta și să fii privit ciudat de cei ce te văd (dacă nu, chiar să fii judecat greșit că vrei să furi), și totuși ei „au făcut” ce le-a cerut Isus.
Noi, când e vorba să facem ceva ce este clar că ne spune Domnul Isus prin Scriptură, suntem gata să facem exact cum ne cere El sau pentru a nu fi judecați greșit, pentru a nu fi interpretați, facem adaptări pentru a fi în ton cu… vremurile?
Nu e deloc simplu astăzi să facem tot ce ne zice El, dar un ucenic așa procedează.

3. Au făcut „ce le poruncise” Isus.
Sigur că Domnul Isus nu a folosit formule de genul „vă poruncesc” sau „vă ordon”, dar ucenicii au privit la ceea ce le-a cerut Isus Hristos ca la o poruncă a Domnului.
Noi, ucenicii de astăzi, privim la cerințele pe care ni le face Domnul Isus prin Scriptură ca la porunci care nu trebuie comentate ci trebuie doar… ÎMPLINITE?
Ucenic e cel ce execută, cel ce umblă în învățăturile mentorului său.
Știu că nu ne plac, de multe ori , acești termeni dar să nu uităm că chemarea noastră e să fim UCENICI AI DOMNULUI ISUS, să trăim deci ca atare!

I. B.

Hai să nu mai privim cât și cum dăruiește Dumnezeu altora, ci să ne bucurăm de ceea ce primim noi

Mai 9, 2020
09 Mai 2020

Matei 20:15
„Nu pot să fac ce vreau cu ce-i al meu? Ori este ochiul tău rău, fiindcă eu sunt bun?”

Cred că chemarea pe care, printre altele, ne-o face azi Dumnezeu este să luptăm cu noi înșine pentru a nu fi invidioși.

Hai să nu mai privim cât și cum dăruiește Dumnezeu altora, ci să ne bucurăm de ceea ce primim noi.

Dumnezeu nu nedreptățește pe nimeni, ci are rațiunea Lui de a lucra într-un fel sau altul în dreptul fiecăruia.

Lăsându-ne măcinați de invidie, nemulțumiți de faptul că celălalt a primit mai mult sau că eu am muncit mai mult și am primit la fel, nu vom putea să ne bucurăm de ceea ce am primit noi.

Și diavolul tocmai asta dorește.
Să ne răpească bucuria!

Să nu-i dăm satisfacție, ci să auzim chemarea Scripturii:

„bucurați-vă, iarăși zic, bucurați-vă”

I.B.

Urmarea Domnului Isus ca ucenici credincioși

Mai 8, 2020
08 Mai 2020

Matei 19:18, 19, 21c
Iată ce ne spune Domnul Isus că trebuie să avem în vedere în viața noastră zilnică:
„Să nu ucizi; să nu preacurvești; să nu furi; să nu faci o mărturisire mincinoasă; să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta; să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți” și
URMAREA LUI! ca ucenici credincioși!
Doamne ajută-ne!

I. B.

Să vadă Dumnezeu, la fiecare dintre noi, disponibilitatea de a ierta

Mai 7, 2020
07 Mai 2020

Matei 18:33
Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine?

Da, cu toții suntem de acord că Dumnezeu a avut și are milă de noi, dăruindu-ne iertarea pentru datoria care nu am fi fost în stare să o plătim…

Hai, în seara aceasta, să vadă Dumnezeu, la fiecare dintre noi, disponibilitatea de a ierta pe cei ce ne-au greșit într-un fel sau altul.

Hai, să „ne luăm mâinile de pe gâtul tovarășului de slujire” și să le ridicăm spre Dumnezeu într-un gest de recunoștință pentru HARUL mântuirii de care ne-a făcut Dumnezeu parte!

I.B.